Det är viktigt viktigt för investerare att vara långsiktiga i sitt investerande och inte drabbas av impulser att agera kortsiktigt. Därför tycker jag det är viktigt att förstå definitionen av spelberoende. Då den fångar in det kortsiktiga tänkandet på ett bra sätt.

Spelberoende eller spelmani är en diagnos som klassas enligt DSM (Diagnostic and statistical manual of mental disorders), en impulskontrollsstörning kortsagt. För att klassas som spelberoende krävs att minst fem av nedanstående kriterier uppfylls:

 • Du tänker ständigt på spel: tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel.
 • För att behålla spänningen krävs det allt större summor att spela för.
 • Du har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela.
 • Du blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande.
 • Du spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet.
 • Du återvänder till spel när du förlorat pengar.
 • Du vill ta revansch för förlusten.
 • Du ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar.
 • Du har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning.
 • Du har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet.
 • Du förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet.

Att vara långsiktig i sina investeringar är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas. På kort sikt kan ingen förutsäga utvecklingen på marknaden och likheterna med spelberoende blir stora. Kriterierna ovan är bra för att identifiera osunt beteende vilket kan påverka investeringsbesluten negativt. För vidare läsning rekommenderar jag
rapporten Underliggande biologiska orsaker till spelberoende som är utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

vårdguiden finns ett avsnitt om spelberoende och hur man går tillväga för att söka hjälp.


" " " "