Omvärldsbevakning handlar om att samla in information om vad som händer i omvärlden för att identifiera trender. Vilket kan omfatta bland annat omfattar teknisk utveckling, framtida utvecklingsmöjligheter och politiska beslut som kan komma att påverka företag.

Omvärldsanalys

Genom att tidigt fånga upp trenderna kan förberedelser göras mera proaktivt än reaktivt. Detta leder förhoppningsvis till bättre beslut då det finns mera information att använda som beslutsunderlag vid investeringar.

Det finns även ett riskminimerande inslag, genom att ta del av den information som presenteras av experter som gör omvärldsanalyser.

Genom att ta del av vad experternas presentationer kan bland annat snedvridningar och filterbubblor förhoppnings vis minskas genom att ta del av andras åsikter. Dock behöver ni vara kritiska till experternas information och åsikter då de inte heller är immuna mot dessa effekter.

Här nedan har jag sammanställt några institutioner som presenterar omvärldsanalyser:

Verktyg

Omvärldsanalys ska ses som ett verktyg för när, var och hur för investerare. Vilket leder till en bättre positionering av den egna portföljen och förhoppningsvis resulterar detta i bättre beslut och högre avkastning!

" " " "