En mysig investering är AP7 aktiefond!

  • Globalt fokus
  • Hög risk – hög aktieandel
  • Bred branschmässig spridning
  • Hävstång
  • Teoretisk grund (Value-at-Risk och Monte Carlo modellen)
  • Låg avgift, max 0,15%

 

" " " "