Sparande Posts

Konjunkturer och cykler

Vad är en konjunktur?

Konjunktur är det ekonomiska tillståndet i en ekonomi med avseende på flera variabler, framförallt arbetslöshettillväxt och inflation. Tidsperioden mellan maximi- och minimipunkten kallas för konjunktionscykel och det finns flera olika cykler som varierar i tid.

Olika cykler/ konjunkturer

Den brittiske ekonomen Stanley Jevons identifierade på 1800-talet säsongssvängningar i ekonomisk aktivitet mellan de fyra årstiderna. Dessa variationer berodde enligt Stanley på årsväxt, skörd och väder. Höjdpunkten på konjunkturen in fann sig vanligtvis i oktober och därefter minskade den ekonomiska aktiviteten.

Skörd, hämtad från Pixabay.com

Det finns flertalet andra korta cykler, bland annat Kitchin cycle, som varar i 3-5 år och som upptäcktes av Joseph Kitchin på 1920-talet. Företagen reagerar på den ökad efterfrågan från marknaden genom att öka sin produktion och sina investeringar. När efterfrågan minskar sjunker priserna och de producerade råvarorna ackumuleras i lager. Detta resulterar i att marknadsutbudet ökar, vilket i förlängningen sänker priset på den efterfrågade varan. Efterfrågan minskar då vilket resulterar i ökade lager som i sin tur leder till minskad produktion och investeringar. Efterfrågan, priset och utbudet är de viktigaste faktorerna.

Kitchin cycle – Utbud och efterfrågan, hämtad från Wikipedia.

Juglar cycle identifierades av Clément Juglar 1862. Denna cykel har en längre horisont och sträcker sig 7-10 år, där svängningar i investeringar styr. Utöver Kitchins upptäkt av ackumuleringen av lager identiferade Clément yttligare en faktor – långsiktiga investeringar i tillgångar som maskiner, land, byggnader etc. I denna cykel är långsiktiga investeringar i tillgångar av extra stort intresse.

Konjunktur – Hämtad från pixabay.com

Det finns även andra längre cykler som Kuznetscykeln som upptäktes av Simon Kuznets 1930. Denna cykel bygger på data från migrationsflöden och byggnads/ infrastrukturella investeringssvängningar. När ett land utvecklas finns det en marknadsdriven cykel som ökar ojämlikheten och sedan sänker den efter ojämlikheten efter att en viss inkomst uppnås. Denna cykel sträcker sig över en period på 20-50 år. I denna cykel är är inkomst extra intressant att studera.

Kuznetscykel, hämtad från Wikipedia

Avslutningsvis har vi den så kallade Kondratievcykeln som identifierades av Nikolai Kondratiev på 1920-talet. Den sträcker sig över en period på cirka 40-60 år. Teorin hävdar att ekonomisk tillväxt svänger i stora cykler och bestäms av teknologiska innovationer. I denna cykel är priser och räntor av extra intresse.

Kondratievcykel, hämtad från Wikipedia

Så byter du elleverantör

Hur byter man elbolag?

Detta inlägg görs i samarbete med Elbyte.se som är en tjänst för alla som vill byta elbolag och behöver hjälp att välja elbolag eller byta elbolag.

Att byta elbolag är helt gratis och kan göras av alla personer utan några större problem, om man inte har uppsägningstid på sitt nuvarande avtal. Elbyte.se har skapat en guide som hjälper dig att byta elavtal eller potentiellt byta elbolag.

Att byta elbolag i 5 enkla steg:

 1. Ta fram nuvarande avtal och se över din uppsägningstid.
 2. Fundera om du vill ha rörligt eller fastpris.
 3. Jämför olika elavtal och bolag.
 4. Välj det som passar dig bäst.
 5. Genomför bytet!

1. Se över ditt befintliga elavtal

Börja med att se över ditt befintliga elavtal hos ditt nuvarande elbolag. Hur ser uppsägningstiden ut för det avtalet som du har idag. Har du en lång uppsägningstid så går det inte bara att säga upp avtalet utan då får du använda det tills löptiden är slut. Ibland kan det gå att ”betala” sig ut ur kontraktet men det är i 9 fall av 10 aldrig lönsamt. Surfa in på ditt nuvarande elbolag för att se uppsägningstiden om du har någon.

Din årsförbrukning

Du bör också se över ditt nuvarande elavtal och ta reda på din årsförbrukning i kWh. Den informationen brukar finnas att tillgå på ditt elbolagshemsida eller om du ringer till dem. En genomsnittlig lägenhet gör av med ca 3000-5000 kwh/år. En villa ligger högre men i snitt mellan 9000 – 15000 beroende på storlek.

Elbyte vid flytt

Vid flytt är det dock annorlunda, för när man gör en flytt kan man byta elavtal. En lång uppsägningstid eller bindningstid har ofta att göra med fasta elavtal som man bundit. Känner du att du inte har koll på hur ditt elavtal ser ut idag bör du kontakta det elbolag du har och reda ut saken. De flesta elbolag tillhandahåller en tjänst där man enkelt kan logga in och se sitt avtal och pris online.

2. Rörligt eller fast elpris

Du bör fundera över din situation och om du är villig att binda upp dig för ett lägre elpris för stunden eller om du vill ha rörligt elpris. Här kan du läsa hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris. Elmarknaden svänger precis som alla andra marknader och vissa föredrar fastpris framför rörligt.

Väljer man ett fastpris kan man få lägre kostnad men man kan behöva binda upp sig på en tid om upp till 5 år vilket är lång tid. Elmarknadens priser hinner svänga mycket under en sådan period. Väljer du ett rörligt elpris kan man behöva vara mer insatt i hur marknaden går. Vissa väljer att halvårsvis ha rörligt och halvårsvis fast. Rörligt elpris kan kräva lite mer engagemang då man oftare behöver byta elavtal för att slippa onödiga kostnader, såsom att hamna på ett tillsvidare avtal som är 30-50 % dyrare än ett vanligt avtal.

3. Hitta bästa elavtal

Vid detta steg har du förhoppningsvis tagit fram din elförbrukning per år, bestämt dig för rörligt eller fast elpris och kollat din uppsägningstid. Nu gäller det därför att hitta ett nytt bra elavtal. Då handlar det givetvis om att jämföra elavtal baserat på dina preferenser. Du bör se över vilka alternativ du har och detta kan vara omständligt.

Du kan komma att behöva lägga ned lite research kring vilket elbolag som är billigast, bästa elbolaget ur miljösynvinkel eller vad nu dina preferenser kring att byta elbolag är.

Att jämföra elpriser

Att hitta det bästa elpriset kan inte alltid vara så lätt. Det finns flera sätt att göra detta på. Du kan kontakta alla elbolag som levererar el i ditt område och be om en personlig offert. Detta är inte så tidseffektivt och troligen inte så lönsamt för dig. Av denna anledning så har många prisjämförelse sidor tillkommit vars syfte är att jämföra elpriser åt dig.

Du fyller oftast i ditt postnummer och sedan får du upp olika elavtal som du har möjlighet att välja. De erbjuder oftast en enkel och smidigt transfereringstjänst dvs. att du fyller i och “gör” bytet på jämförelsesidan och de genomför bytet åt dig. Det enda du behöver tänka på är att du inte har ett bundet elavtal.

När det kommer till jämförelsen så kan man sortera elbolagen efter sina preferenser. Är du på jakt efter miljövänlig el eller är det det billigaste elavtalet. Allt kan du reglera.

För att slippa söka reda på alla elbolag finns det jämförelsetjänster som jämför alla samtidigt och spar dig tid. En av dem är hemsidan elpriskollen som drivs av energimarknadsinspektionen. Elpriskollen hjälper dig att jämföra och hitta bästa elpris helt gratis. Energimarknadsinspektionen är en tillsnynsmyndighet för elbolag och de erbjuder en oberoende jämförelsetjänst av elbolagens priser. Här kan du jämföra elavtal

Såhär här jämför du elpris

Gå till Elpriskollen

 • 1. Fyll i ditt val av avtalstyp
 • 2. Fyll i din genomsnittliga förbrukning i kwh
 • 3. Sedan ditt postnummer
 • 4. Klicka gå vidare
 • Hur man fyller i uppgifter – bild från elpriskollen

4. Välj bästa elbolaget för just dig

Du bör nu ha fått en lista över elleverantörer som kan ge just dig el. Elpriserna beror av var du bor, när du byter och vilka elleverantörer som finns.

Elpriset brukar anges i kWh som står för kilowatt timmar. Ofta skiljer det sig väldigt lite mellan bolagen men avtalet kan se olika ut. Om det skiljer några ören mellan elbolagens priser kan uppsägningstiden vara av intresse att jämföra.

Välj grön el

När du står i begrepp att byta elbolag och funderar hur du ska välja är en uppmaning att också titta på elbolag som arbetar med miljövänlig el.

Varför och vad är grön el? Jo, miljövänlig grön el är framtiden och det som gör miljövänlig eller grön el till bättre är att de kommer från förnybara källor . Energikällor som vatten, sol eller vind. Genom att välja grön el kommer du också vara med att skapa ökat tryck på de aktörer inom elbranschen som inte satsar på förnybara elkällor.

Så även om priserna kan vara lockande så kan det vara värt att välja det bolag med mest miljövänlig el. Det skall tilläggas att de flesta elbolag arbetar utefter dessa premisser dvs. att gå mot ett mer hållbart sätt att producera el.

Det är dock i praktiken så att även om du väljer ett elbolag som har förnyelsebar energi som fokus kan man inte garantera att den elen du får i ditt hem kommer från just den källan. Detta eftersom att all el som produceras i landet distribueras ut på samma nät. Men det är inte det som är av intresse eftersom att man stödjer en hållbar elproduktion.

Hur mycket sparar man om man byter elavtal?

Det man potentiellt sparar är enkelt att räkna ut. Ponera att ditt nuvarande avtal är 80 öre per kWh och din förbrukning är 12000 kWh per år. Då blir din rörliga del av priset 9600 kr/år (Uträkning; 0,8 * 12000 = 9600).

Jämför detta med det man fick på elpriskollen som i detta fall var 65,30 öre. Nya priset blir istället då 7836 kr (Uträkning; 0,653 * 12000 = 7836)

Det innebär att man i så fall sparar 1764 kr på ett år genom att göra detta byte (Uträkning; 9600-7836 = 1764).

5. Genomför bytet av elbolag

När du tagit ditt beslut om det bolaget som du vill byta till passat efter dina preferenser gäller det bara för dig att byta till det bolaget du önskar.

Att genomföra bytet är ofta enkelt och alltid helt kostnadsfritt. Allt du behöver göra för att genomföra bytet är att kontakta det nya elbolaget som du funnit via elpriskollen. Börja med att kontakta din nuvarande elleverantör och säg upp ditt nuvarande elavtal.

Klart!

Om du känner att denna guide har varit dig till hjälp får du jättegärna dela med dig av den till dina vänner och familj. Denna guide är tänkt att hjälpa alla som har funderingar kring hur det är att byta elbolag och ge en stegvis guide hur man faktiskt gör det.

Det finns roligare saker man kan göra med dem tusenlapparna man sparar. Lycka till med ert elbyte! kontakta gärna oss om ni har några frågor eller funderingar.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Revolut – Resekortet

Revolut Ltd är ett brittiskt finansteknologibolag (fintech) som erbjuder banktjänster inklusive bankkort, valutaväxling, valutakursutbyte och peer-to-peer-betalningar.

Det som Revolut är bra på så är det att minska kostnaderna för valutaväxlingar. Banker och andra aktörer har ofta en påslag (avgift) på 1,6% för att göra en valuta växling från svenska kronor till en annan valuta.

När banker utför handel mellan varandra så kallas det interbank trading och står för den största delen av aktiviteten på valutamarknaden. Banker köper och säljer valuta till varandra till en bättre kurs än vad kunderna får ta del av. Skillnaden mellan köp och säljkursen blir bankens ersättning för den utförda valutaväxlingen, denna ersättning är dold och olika från fall till fall. Det är enklare att kolla på bankernas valutaväxlingspåslag

Valutaväxling

Här nedan har jag sammanställt de fyra stora bankernas avgifter för valutaväxling på deras debit kort.

FöretagPåslag för kortköp i utländsk valuta
Nordea1,55%
Swedbank1,50%
SEB1,65%
SHB1,65%
SJ Mastercard2%
Komplett Mastercard1,75%

På en semester där inköp görs via ett av storbankernas bankkort skulle valutaväxlingsavgiften landa på 160kr. Ingen betydande avgiftsminskning men många bäckar små.

Det är dock en kostnad för själva Revolut kortet men om ni skapar ett konto och avvaktar så brukar det komma ett erbjudande om att beställa hem kortet kostnadsfritt.

Ladda ned Revolut appen påKomplett Bank kreditkort

Är just nu ett av de bästa kreditkorten för att erhålla bonus från inköp enligt mig. Det viktigaste med att använda kreditkort för att få bonus på inköp är att inte använda krediten ut över de räntefria dagarna som kreditkortet erbjuder! Det kredit kort som komplett erbjuder har upp till 50 dagar räntefritt.

Kreditkortet i korthet:

 • Ingen årsavgift
 • Bonusen kan betalas ut till ditt konto
 • 4% bonus på alla köp hos Komplett.se
 • 2% bonus på alla köp av varor på internet (Webbplatser som är registrerade som e-handel av Mastercard)
 • 1% bonus på övriga varuköp
Kreditkort

Det gäller att använda kreditkortet strategiskt och inte konsumera mer än vad som behövs! Klarar du inte detta så är det effektivare att använda ett vanligt debit kort utan kredit 🙂

Anledningen till att kreditkort kan ha bonus är att vissa användare behöver använda krediten ut över dessa upp till 50 räntefria dagar. Vilket blir tydligt i deras ränteexempel: där den effektiva räntan landar på 23,63%.

2% bonus på inköp av varor från webbplatser som är registrerade som e-handel av Mastercard och 1% bonus på övriga inköp är de delar som intresserar mig mest. Då vi gör många större inköp via nätet och att 1% återbäring på övriga inköp också är ett bra erbjudande. På detta kreditkort är en bonuspoäng lika med en krona.

Det finns dock begränsningar:

 • Maximal intjäning per månad är 500 bonuspoäng
 • Maximal intjäning per 12 månader är 2000 poäng

Begränsningen på 2000 bonus poäng under 12 månaders nås genom inköp på:

InköpsställeBonusTotala inköp
Komplett4%50000
E-handel Mastercard2%100000
Övriga inköp1%200000Hemförsäkring

Är något som alla behöver oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. En hemförsäkring är ett försäkringspaket som kan ge ersättning för stulen eller skadad egendom. Hemförsäkringar innehåller vanligtvis:

Det är viktigt att fundera över vilket försäkringsskydd du behöver. Försäkringar innebär en kostnad för den som tecknar den och det är lätt att bli överförsäkrad (ha flera försäkringar som överlappar varandra, vilket resulterar i onödiga kostnader).

Bostadsrättstillägg kan vara en sådan kostnad, det förekommer att bostadsrättsföreningen betalar detta tillägg åt sina medlemmar. Då kan det vara onödigt att själv betala detta tillägg, kolla som gäller med er bostadsrättsförening. Kostnaden för bostadsrättstillägg varierar mellan 25-60kr per månad.

Samtidigt vill du ha en försäkring som skyddar mot otrevliga händelser som kan resultera i stora kostnader, t.ex. en vattenläcka. Skydd mot större och mera kostsamma skador är därför en nödvändighet!

Kostsamma skador

Skydd mot mindre kostsamma skador som t.ex. skadad telefon är mindre nödvändigt och ibland enklare att bekosta själv.

Ett praktiskt exempel: 2017 köptes en Samsung Galaxy S8 för 6500kr och 2018 skadades telefonen så att den gick sönder. Självrisken för hemförsäkringen ligger på 3000kr. Jag testade att skicka in en skadeanmälan hos ett större Svenskt försäkringsbolag och fick följande svar:

Skadeanmälan mobiltelefon

Trots en låg självrisk lönade det sig inte att använda hemförsäkringen, lösöre tappar mycket i värde varje år och är lönsamt för företagen då kunderna överskattar värdet av deras lösöre.

Det kan vara en idé att ändra självrisken i hemförsäkringen. Försäkringsbolagen har ofta 3000kr i självrisk som standard eller lägre, vilket resulterar i en högre årspremie, då det “kostar mindre” för kunden att använda självrisken vilket bland annat resulterar i mer administration för försäkringsbolaget och fler utbetalningar. En annan effekt är att kunder med en högre självrisk antas vara försiktigare för att de har en högre självrisk. En självrisk på 10.000kr är den högsta självrisken jag har blivit erbjuden från försäkringsbolag.

Hemförsäkring

Genom att öka självrisken minskar din årliga försäkringspremie, samtidigt som att skyddet mot kostsamma händelser kvarstår. Att ändra självrisken från 1500kr till 10.000kr påverkade årspremien med 479kr per år.

Se till att teckna hemförsäkringen hos en seriös aktör, så du kan vara säker på att försäkringsbolaget lever upp till sina åtaganden. Ett tips är att kolla på Konsumenternas hemsida för att jämföra försäkringar.

" " " "