Är de förmåner som aktiebolag erbjuder sina aktieägare utöver möjligheten till kursutveckling (förändringen i aktiens pris) och utdelning (kontanter eller andra tillgångar som tillfaller aktiens ägare). Det finns två typer av aktieägarförmåner:

 Aktieägarförmån + Kursutveckling + Utdelning = Mys

Passiv aktieägarförmån är en förmån som aktieägaren kan utnyttja utan att behöva köpa företagets produkt eller tjänst. Vilket kan vara gåvor.

Aktiv aktieägarförmån är en förmån som aktieägaren kan utnyttja som uppkommer genom att köpa företagets produkt eller tjänst för att ta del av förmånen. Vilket kan vara procentuella rabatter

Aktieägarförmåner kan endast utnyttjas av aktieägare som äger aktierna direkt. Det vill säga aktierna som ägs i kapitalförsäkring, via fondbolag eller investmentbolag räknas inte som direkt ägda.

Några företag som har aktieägarförmåner:

" " " "