januari 2019 Posts

Hemförsäkring

Är något som alla behöver oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt. En hemförsäkring är ett försäkringspaket som kan ge ersättning för stulen eller skadad egendom. Hemförsäkringar innehåller vanligtvis:

Det är viktigt att fundera över vilket försäkringsskydd du behöver. Försäkringar innebär en kostnad för den som tecknar den och det är lätt att bli överförsäkrad (ha flera försäkringar som överlappar varandra, vilket resulterar i onödiga kostnader).

Bostadsrättstillägg kan vara en sådan kostnad, det förekommer att bostadsrättsföreningen betalar detta tillägg åt sina medlemmar. Då kan det vara onödigt att själv betala detta tillägg, kolla som gäller med er bostadsrättsförening. Kostnaden för bostadsrättstillägg varierar mellan 25-60kr per månad.

Samtidigt vill du ha en försäkring som skyddar mot otrevliga händelser som kan resultera i stora kostnader, t.ex. en vattenläcka. Skydd mot större och mera kostsamma skador är därför en nödvändighet!

Kostsamma skador

Skydd mot mindre kostsamma skador som t.ex. skadad telefon är mindre nödvändigt och ibland enklare att bekosta själv.

Ett praktiskt exempel: 2017 köptes en Samsung Galaxy S8 för 6500kr och 2018 skadades telefonen så att den gick sönder. Självrisken för hemförsäkringen ligger på 3000kr. Jag testade att skicka in en skadeanmälan hos ett större Svenskt försäkringsbolag och fick följande svar:

Skadeanmälan mobiltelefon

Trots en låg självrisk lönade det sig inte att använda hemförsäkringen, lösöre tappar mycket i värde varje år och är lönsamt för företagen då kunderna överskattar värdet av deras lösöre.

Det kan vara en idé att ändra självrisken i hemförsäkringen. Försäkringsbolagen har ofta 3000kr i självrisk som standard eller lägre, vilket resulterar i en högre årspremie, då det “kostar mindre” för kunden att använda självrisken vilket bland annat resulterar i mer administration för försäkringsbolaget och fler utbetalningar. En annan effekt är att kunder med en högre självrisk antas vara försiktigare för att de har en högre självrisk. En självrisk på 10.000kr är den högsta självrisken jag har blivit erbjuden från försäkringsbolag.

Hemförsäkring

Genom att öka självrisken minskar din årliga försäkringspremie, samtidigt som att skyddet mot kostsamma händelser kvarstår. Att ändra självrisken från 1500kr till 10.000kr påverkade årspremien med 479kr per år.

Se till att teckna hemförsäkringen hos en seriös aktör, så du kan vara säker på att försäkringsbolaget lever upp till sina åtaganden. Ett tips är att kolla på Konsumenternas hemsida för att jämföra försäkringar.

" " " "